Home
Bestuur, SympOrgNL
Contactformulier
Sitemap

 

Bestuur Stichting Symposium Organisatie Nederland 

Urk, Marije van  
Bestuurslid: Secretaris, Dagvoorzitter, Project manager Symposium. 
Marije: destijds “Professional Congress Organizer” 
De naamgeving en het advies tot oprichting stichting danken wij aan haar. 
Lees meer ==>> Op de website van Urk, Marije van  
Of ga naar Facebook: https://www.facebook.com/mvanurk1

Besemer, Nicolette E  
Bestuurslid: Penningmeester, Inleider Symposium 
en onafhankelijk Voorzitter vergaderingen. 
Geoloog maar heeft veel meer gewerkt in de jeugdhulpverlening. 
Lees meer ==>> Besemer, Nicolette E 
op: https://www.facebook.com/nicolette.besemer

Gill, Hellen Jeanette 
Bestuurslid: Voorzitter SympOrg Nederland, Zakelijk leider. 
Oprichtster Stichting Symposium Organisatie Nederland. 
Oprichtster Hellen Gill and Friends(bevriende collegae artiesten/theatermakers/familie). 
Productie(Componiste), Uitvoerend Muzikant, ICT advies. 
Actief diverse Organisaties: PvdA Communities: Webmasters, Netwerk Defensie, Rode Ondernemers, Campaigners(fotograaf), overig incidenteel. Webmaster Werkgroep Buitenland PvdA NH. ICT-er(Secretaris) diverse Non-Profit Organisaties.
Wij ondersteunen Projectmatig.

Hellen Gill and Friends?
Deze Friends werken samen en/of bieden ondersteuning op een andere wijze.
ONDERNEMERS in SAMENWERKING.  

Lees meer:

 1. https://hellenjgill.wordpress.com
 2. https://www.facebook.com/stbondrufm

Gill, Laurence V 
Coach en externe controleur(Financiën) 
Beleidsadviseur(Onderwijs), Docent wis- en natuurkunde, 
https://hellengillandfriends.wordpress.com/

Financieel 
Voor donaties? Stichting Bondru FM 
Zie https://hellengillandfriends.wordpress.com/ 

Symp Org NL Support 
Advies en Fin-/ICT beheer Vrijwilligers (Ondernemers). 
Managers: Ayla Akbulut, Mehmet Akbulut, Audrey Gill. 
Security: Turhan Akbulut. 
Neem via het contactformulier contact met ons op.  

Management 
Zie info op de activiteiten pagina: 
Agenda, verslag, nieuwsbrief, betreft zij die aan diverse activiteiten medewerking verlenen.  

Ondersteuning 
Kuster, Heliante: Gill, Denny F: Gill, Lesley: Gimst-Gilliot, Zulema van, Lilian Y Gill:
Havertong, Gerda: Jannah, Denise: Meer-Pinas, Ana vd: Nankoe, Lucia S.
Overigen, Familie, vrienden, en team redactie en deelnemers van St. Bondru FM. 

Incidenteel verlenen er evenzo vrijwilligers (ondernemers) medewerking. 
Zie Agenda, verslag, Nieuwsbrief. 

Beheer 
Uitvoerend: Hellen Gill and Friends.  

St. Symposium Organisatie Nederland: KvK 54687187 
St. Bondru FM: KvK 61956163 Bondru Fm radio omroep Amsterdam  
Bankrekeningnr: NL97INGB 0006696900 tnv St. Bondru FM. 

Stichting Symposium Organisatie Nederland. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van: 
Workshops, een ronde tafel gesprek, kunst en voordracht, een afsluitend debat alsmede alle overige wettige middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden.

Door in het programma het accent te leggen op workshops en het grote debat, wil de stichting de TOOLS aanreiken om crises te overleven.

Doelgroep 
Geïnteresseerden: (zelfstandige)ondernemers (ambachtelijk / kunsten), 
zorg/begeleiding, particulieren(jong/oud), vrijwilligers, starters. 

Stichting Symposium Organisatie Nederland, in samenwerking met Stichting Bondru FM, om via Bondru FM Omroep, haar doelstelling te bereiken.   
Adviseurs: ICT, theater, muziek, fotografie, ondernemen en poltit. 
MEET and GREET tijdens onze bijeenkomsten, ook voor OMBUDSZAKEN

Ombudszaken 
Mail uw verzoek en wij verwijzen door naar deskundigen.
Kom naar onze jaarlijkse symposium bijeenkomst.

SAMENWERKEN 

BONDRU
Want er is meer tussen hemel en aarde en samen staan wij sterker

TOOLS
Om toe te passen in de (eigen)organisatie, werkplek, thuis, op school en overig privé

VALKUILEN
Tijdig opsporen, voorkomen en/of oplossen

COMMUNICATIE
Bevorderen om: non communicatie, valse bescheidenheid, dominantie, diversiteitproblemen, disfunctionaliteit, discriminatie en mismanagement te reduceren tot acceptabel.

VERTROUWEN
Dat individuen in staat zijn (zelfstandig)te ondernemen, samen te werken, elkaar te vertrouwen, juiste oplossingen voor een veilige samenleving kunnen aandragen en overheden meer dan ooit kunnen ondersteunen op weg naar juist bestuur.

GULDEN MIDDENWEGEN
Is waar wij met uw deskundigheid oplossingen voor trachten te vinden om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen.

VRIJHEID
Tools om te deprogrammeren en het stimuleren van anders programmeren. 

SAMEN
U nodigen wij uit voor deelname aan dit jaarlijks te houden symposium met:
WORKSHOPS, INTERVIEWS, KUNST / CULTUUR en het vrije DEBAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief Hellen Gill and Friends 

Hellen Gill and Friends(1982) 

Vrienden, collegae, artiesten, theatermakers, politici en familie. 
Uitvoerend, adviserend en/of docerend(projectmatig).
Oprichtster/initiator: Hellen Jeanette Gill. 

Hellen Gill and Friends 1982-heden

Tot heden projecten gerealiseerd en ondersteund.

 1. Kunsten Algemeen  
 2. CD Sibibusi 
 3. Productie
 4. Vrienden
 5. Inspirators

St. Symposium Organisatie Nederland: KvK 54687187 
St. Bondru FM: KvK 61956163 Bondru Fm radio omroep Amsterdam 
Bankrekeningnr: NL97INGB 0006696900 tnv St. Bondru FM.    

Hellen Gill and Friends (Uitvoerend). 

Voor advies waar gewenst en mogelijk. 
Vrijwilligers, (zelfstandige)ondernemers, starters. 
Wij bieden tools aan om uw onderneming te professionaliseren (updates). 
Advies en/of ondersteuning: ICT-proj (Internet, PC, webbouw/-beheer), muziek, politiek, coaching, workshop, beheer (administratie-/financieel). 

Wij zijn vrienden met of zonder een eigen onderneming, die elkaar ondersteunen in ondernemerschap. 

Hellen Jeanette Gill: http://hellenjgill.me 
Technisch webadres: https://hellenjeanettegill.com 

Archief Hellen Gill and Friends
www.hellenjeanettegill.com/wwwhellenjgill2010 

Oprichting2012 Stichting Symposium Organisatie Nederland(St. SympOrg Nederland) 
Notaris mr. Robert Buurke www.sbslegal.nl 
Bemiddeling en Verloning mw Hedwig Paesbrugge 
HellenGillAndFriends ondersteunen de stichting 
De stichting is met eigen kapitaal(Hellen Gill and Friends) opgericht. 
Crights2012SympOrgNederland, KvK54687187

Technisch webadres: http://hellenjgill.wordpress.com/ 

Bondru FM 

Samenwerkende (radio)ondernemers (vrijwilligers). 

De stichting (2014), draagt de naam: ST. BONDRU FM. 
Kamer van Koophandel: KvK 61956163 
Banknr: NL97INGB 0006696900 tnv St. Bondru FM.  

Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 

Bestuur St. Bondru FM 
Hellen Jeanette Gill: Voorzitter (Algemeen directeur) 
Heliante Kuster: Secretaris/penningmeester (Programmaraad). 
Redactie Bondru FM radio omroep (radio programmamakers). 
Advies en ondersteuning (specialisten). 
Wij zenden per januari 2015 uit, via www.salto.nl 

Beheer 
Hellen Gill and Friends: Uitvoerend   

Doel 
St. Bondru FM heeft ten doel: 

Het via radio, televisie of welk medium dan ook uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente Amsterdam.

Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente. 

Zij tracht dit doel en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords te bereiken met alle geoorloofde middelen.

Donateur worden? 
Deelnemers zijn donateur van Stichting Bondru FM. 
Lees meer over de stichting en onze diverse aanbiedingen voor donateurs. 
Lees in: “Doet u Mee?” hoe u donateur kunt worden. 
Omroepgids, doneren, en redactie St. Bondru FM: http://www.bondrufm.com 
Of Technical webadres Bondru FM: http://hellengillandfriends.wordpress.com 

 

Hellen Gill and Friends 
E-mail: bondrufm@outlook.com 
Bondru FM omroep in Amsterdam 

 

t. n. v. Hellen Jeanette Gill 
Mobile: +31(0) 6 1070 5831 
E-mail: hellenjgill@outlook.com 

Search for us: http://hellenjgill.wordpress.com  

 

Social Media 
Hellen Gill and Friends. 

Nieuwsbrief HG and Friends: http://hellenjgill.wordpress.com 

 

 1. Facebook HGandFr: https://www.facebook.com/hellenjg 
 2. Facebook St Bondru FM: https://www.facebook.com/stbondrufm 
 3. Linked In: http://nl.linkedin.com/pub/hellenjeanette-gill/25/b59/750 
 4. You Tube: https://youtube.com/hellenjgill 
 5. Ondernemers: http://hellengillandfriends.wordpress.com 

 

Foto's 

Website foto's: http://www.flickr.com/photos/hellenjgill/sets/

 • Wij bieden ondersteuning aan derden, non profit organisaties, handelen in opdracht en op verzoek particulieren.
 • Wij maken sfeer opnamen om thuisblijvers en (vrijwilligers)medewerkers een impressie te geven van de ontwikkelingen op de buhne.
 • Via een besloten weblink verzenden wij u gratis het ruwe fotomateriaal. Privé foto’s naar rechthebbenden
 • Wij zijn veelal daar waar media niet de ruimte voor hebben, beeldmateriaal vast te leggen.
 • U kunt e-mailen naar: hellenjgill@outlook.com    
 • Vermeldt de datum en het evenement waar u informatie over wilt ontvangen.

Gaarne de foto's niet commercieel te gebruiken en met zorg om te gaan met derden die op uw foto's afgebeeld staan. Toestemming vragen indien u commercieel wilt gebruiken.

De betreffende organisaties en overheden voor wie ondergetekende in opdracht enkele foto's maakt, zijn gerechtigd deze te publiceren.

U kunt foto's bestellen over de diverse activiteiten, waaraan u deelnam.  
Er is ook een album openbaar, met enkele foto's, wordt jaarlijks bijgewerkt.

Hellen Jeanette Gill  

2012 

Met dank voor publicatie, info en -materiaal Advertentie Symposium
 1. www.caraibischeletteren.com/
 2. www.filenetwerken.nl/
 3. www.dekandidatenmarkt.nl
 4. www.detalentenschool.nl/
 5. www.wswonen.nl/
 6. Loket Zorg en Samenleven
 7. www.4west.nl/
 8. Stadsdeel Nieuwwest
 9. www.iisr.nl
 10. Medewerking aan het symposium verlenen
 11. http://multicultureleondernemersraad.com/

 

Poster 

 

Overleven in de Mozes & Aäronkerk 
www.mozeshuis.nl

Het ombudsteam http://www.pvda.nl/partij/ombudswerk

Met dank 
Caraïbisch Uitzicht

Met dank Lokale radio 
www.salto.nl 
Frimangron, Martradio, 
FM189, Club Paradise.

AUB, online 25aug'12

Uitkrant sept'12 

ECHO A'dam 5sept'12 

Hellen Gill and Friends (Beheer en uitvoerend).

Jaarlijks publiceren wij op deze pagina, 
het programma en verslagen over de stand van zaken. 

Uitvoerend: Hellen Gill and Friends 
Namens St. SympOrg Nederland: Debat en workshops. 
Namens St. Bondru FM: Ambachtelijk (Ondernemerschap)

Bijeenkomsten 

Workshops: Communicatie, Internet, Software. 
Ondernemersdag: Ambachtelijk (origineel/traditioneel) 
Interactie: Online advies/deelname: "De Zeepkist" 

Deelnemers 

Standhouders: Begunstigers (Donateurs) 
Redactie: Radio uitzending op locatie. 
Vrijwilligers: Medewerkers (Managers, Ad hoc) 
Genodigden: Deelnemers: Debat, Overig. 
Bezoekers: Openbaar (Entree).

Zie voor algemene informatie info op deze website. 

Activiteiten 

Onze agenda dit jaar? 
Lees meer op Facebook: 
https://www.facebook.com/stbondrufm 
 

Ga ook naar Bondru FM website: 
https://hellengillandfriends.wordpress.com 

Verslag 

St. SympOrg Nederland

Verslag: Symposium2012  

 1. Doc. Symposium zaterdag 15 sept 2012 in *.WORD
 2. Doc. Symposium zaterdag 15 sept 2012 in *.PDF 

Programma: Symposium 2012 
Beknopt Programma in WORD document 

Uitgebreid Programma in PDF document

De stichting is met eigen kapitaal(Hellen Gill and Friends) opgericht. 
Projecten zijn in eigen beheer. 
Maar in samenwerking, met organisaties is de werving afhankelijk van Missie en H-reglement. 

Verslag

St. Bondru FM

Verslag: Symposium Ambachtelijk: Media en Politiek. 

 

 

 

Top

Crights2012SympOrgNederland KvK54687187 Banknr: NL97INGB 0006696900 tnv St. Bondru FM. PAS OP! Wij zenden u geen acceptgiro en hebben geen veldwerkers | Mail: hellenjgill@outlook.com